Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

Podłączenie płyty indukcyjnej do sieci elektrycznej

Podłączenie płyty indukcyjnej do instalacji 3-fazowej (400V) lub 1-fazowej (230V) powinno być zawsze wykonywane przez uprawnionego elektryka z doświadczeniem. Jeśli nie wiesz, jak samodzielnie podłączyć indukcję w domu, poproś o pomoc naszego specjalistę. Najważniejsze jest bezpieczeństwo!

 

Aby zapobiec zbyt dużemu obciążeniu instalacji elektrycznej zaleca się instalację płyty indukcyjnej na zupełnie samodzielnym, osobnym obwodzie elektrycznym z odpowiednim zabezpieczeniem.

 

Poza tym istotną kwestią jest zastosowanie odpowiedniego przekroju przewodu przyłączeniowego.

 

Pamiętajmy też, że najczęściej producenci płyt wymagają pieczątki uprawnionego elektryka wykonującego podłączenie urządzenia na karcie gwarancyjnej. Jeśli podłączamy kuchnię sami, jest duża szansa, że gwarancja nie zostanie uznana.